@ARTICLE { vantrijp:16c, author = {van Trijp, Remi},journal = {Nederlandse Taalkunde},month = {March},note = {Language},number = {1},pages = {137--150},title = {Verplaatsing is Geen Onschuldige Metafoor},type = {ARTICLE},volume = {21},year = {2016},url = {https://www.ingentaconnect.com/contentone/aup/nt/2016/00000021/00000001/art00009?crawler=true&mimetype=application/pdf},}